หอยแมลงภู่กินอะไร: 9 อาหารที่พวกเขาชอบ

ในฐานะที่เป็น Amazon Associate ฉันได้รับรายได้จากการซื้อที่เข้าเงื่อนไข

หอยเป็นชนิดของหอยที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม พวกเขามีเปลือกแข็งที่ปกป้องร่างกายที่อ่อนนุ่มอยู่ภายใน แล้วหอยแมลงภู่กินอะไร? หอยแมลงภู่เป็นตัวป้อนอาหารแบบกรอง ซึ่งหมายความว่าพวกมันกินโดยการกรองเศษอาหารเล็กๆ ออกจากน้ำที่อยู่รอบๆ

หอยแมลงภู่มีรสชาติอร่อย แต่ยังเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของชาวประมงอีกด้วย ปัญหาคือหอยเหล่านี้มีอายุยืนยาวและสามารถจับได้ยากเพราะเปลือกนอกของพวกมันปกป้องพวกมันจากผู้ล่าในขณะที่ส่วนที่นิ่มกว่ายังคงอยู่ในที่ปลอดภัย หอยแมลงภู่เป็นสัตว์สองแฉกที่แพร่หลายมากที่สุดในโลก อาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำเค็ม มีหลายประเภทที่มีชื่อเช่น 'ม้าลาย' หรือ 'ม้า'

หอยแมลงภู่เป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปบนชายหาดทั่วโลก แต่คุณอาจแปลกใจที่รู้ว่าพวกมันไม่มีตาหรือใบหน้า แต่พวกเขาอาศัยความรู้สึกภายในที่ช่วยให้พวกเขาหาอาหารได้โดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลที่เกิดจากกระแสน้ำหอยแมลงภู่กินอะไร?

หอยแมลงภู่เป็นตัวป้อนอาหารแบบกรอง ซึ่งหมายความว่าพวกมันกินโดยการกรองเศษอาหารเล็กๆ ออกจากน้ำที่อยู่รอบๆ กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อหอยแมลงภู่เปิดเปลือกและขยายท่อบางยาวที่เรียกว่ากาลักน้ำ กาลักน้ำจะดึงน้ำเข้าสู่ร่างกายของหอยแมลงภู่ โดยที่ตาเล็กๆ (โครงสร้างคล้ายขน) จะดักจับและสะสมเศษอาหาร ตาจะเคลื่อนอาหารไปทางปากของหอยแมลงภู่ที่กินเข้าไป

หอยแมลงภู่เป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดตามธรรมชาติ พวกมันกินแบคทีเรีย สาหร่าย เศษซากจากพื้นมหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตลอยน้ำอื่นๆ เช่น แพลงก์ตอนสัตว์หรือแพลงก์ตอนพืช หอยยังสามารถได้รับสารอาหารจากตะกอนและน้ำผ่านทางเหงือกของพวกมัน นี่คืออาหารที่หอยแมลงภู่กิน:

1.สาหร่ายสีเขียว

สาหร่ายสีเขียวเป็นการสังเคราะห์ด้วยแสงประเภทหนึ่งที่สร้างคลอโรฟิลล์รงควัตถุและสามารถพบได้ในแหล่งน้ำเกือบทุกชนิดบนโลก รวมถึงลำธารหรือทะเลสาบ มันควบคุมแสงเพื่อสร้างกลูโคสโดยใช้ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ทำให้พืชสีเขียวได้รับพลังงานทางเดียว หอยแมลงภู่ถูกใจสิ่งนี้!  หอยแมลงภู่กินอะไร
สาหร่ายสีเขียวเป็นที่ชื่นชอบของหอยแมลงภู่

2.ไซยาโนแบคทีเรีย

ไซยาโนแบคทีเรียเป็นแบคทีเรียที่ได้รับพลังงานจากการสังเคราะห์แสงเช่นพืช มักถูกเรียกว่า 'สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน' เพราะมีสีเขียวเนื่องจากคลอโรฟิลล์รงควัตถุ ไซยาโนแบคทีเรียสามารถพบได้ในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม และบางครั้งก็สร้างอาณานิคมขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนเสื่อหรือโฟมบนผิวน้ำ หอยจะกรองสิ่งนี้ออกจากน้ำเพื่อกิน

3.ไดโนแฟลกเจลเลต

Dinoflagellates เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีแฟลเจลลัม (โครงสร้างคล้ายแส้ยาว) ใช้สำหรับการเคลื่อนไหว สิ่งมีชีวิตเหล่านี้พบได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม และสามารถสังเคราะห์แสงหรือไม่สังเคราะห์แสง หอยแมลงภู่กรองไดโนแฟลเจลเลตออกจากน้ำเพื่อบริโภค

3.เศษซาก

เศษซากเป็นซากพืชหรือสัตว์ที่ตายแล้วที่ตกลงสู่ก้นน้ำและสลายตัว เมื่อมันสลายตัว เศษซากจะปล่อยสารอาหารที่หอยสามารถกินได้ นี่เป็นส่วนสำคัญของอาหารของหอยแมลงภู่เพราะช่วยให้พวกมันได้รับพลังงานในการเติบโตและขยายพันธุ์4.ค็อกโคลิโธฟอร์

Coccolithophores เป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีเปลือกแข็งทำจากแคลเซียมคาร์บอเนต พบทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มและเป็นส่วนสำคัญของอาหารของหอยแมลงภู่ หอยกิน coccolithophores กรองออกจากน้ำโดยหอยแมลงภู่

5.ไดอะตอม

ไดอะตอมเป็นสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีเปลือกแข็งที่ทำจากซิลิกอนไดออกไซด์ พบทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มและเป็นส่วนสำคัญของอาหารของหอยแมลงภู่ หอยกินไดอะตอมเล็ก ๆ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ในน้ำและช่วยชำระล้าง

6.โคพีพอดส์

Copepods เป็นสัตว์จำพวกครัสเตเชียตัวเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรและทะเล พวกเขาไม่รู้ถึงสภาพแวดล้อมรอบตัว แต่มีงานสำคัญสองอย่าง: จับเศษอาหารด้วยปากที่แคบเพื่อให้สัตว์ขนาดเล็กสามารถกินได้เช่นกัน! พวกมันเป็นส่วนสำคัญของอาหารของหอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่กรองโคพพอดจากน้ำและบริโภค

  หอยแมลงภู่กินอะไร
Copepods สามารถบริโภคได้ง่ายสำหรับหอยแมลงภู่

7.กุ้งตัวจิ๋ว

ครัสเตเชียตัวเล็ก ๆ เป็นฐานของใยอาหารที่มีปลา สาหร่าย และสัตว์อื่นๆ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในน้ำหรือบนบก ซึ่งพวกมันกินอินทรียวัตถุในระดับต่างๆ เหนือพวกมัน เป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับหอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่กรองกุ้งขนาดเล็กออกจากอาหาร

8.แพลงก์ตอนสัตว์

แพลงก์ตอนสัตว์เป็นสัตว์ลอยน้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำ พวกมันเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลา นก และวาฬ หอยแมลงภู่กรองแพลงก์ตอนสัตว์ออกจากน้ำเพื่อรับประทาน

9.แพลงก์ตอนพืช

แพลงก์ตอนพืชเป็นพืชลอยน้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำ พวกมันเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลา นก และวาฬ หอยแมลงภู่กรองแพลงก์ตอนพืชจากน้ำเพื่อบริโภค

  หอยแมลงภู่กินอะไร
แพลงก์ตอนพืชเป็นสัตว์ทะเลขนาดเล็กมาก

หอยเป็นหอยชนิดหนึ่ง พบได้ทั้งสดๆ และน้ำเค็มทั่วโลก สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นเครื่องป้อนแบบกรอง ซึ่งหมายความว่าพวกมันกินโดยการกรองเศษอาหารขนาดเล็กออกจากน้ำที่อยู่รอบตัวพวกมัน หอยแมลงภู่เป็นสัตว์กินพืชทุกชนิดตามธรรมชาติ และพวกมันกินแบคทีเรีย สาหร่าย เศษซากจากพื้นมหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ลอยได้ เช่น แพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช พวกมันอาจได้รับแร่ธาตุจากตะกอนและน้ำที่อยู่รอบๆ พวกมันผ่านทางเหงือก

หอยแมลงภู่กินอาหารอย่างไร?

หอยแมลงภู่เป็นตัวป้อนอาหารแบบกรอง ซึ่งหมายความว่าพวกมันกินโดยการกรองเศษอาหารเล็กๆ ออกจากน้ำที่อยู่รอบๆ หอยแมลงภู่มีระบบเหงือกที่ช่วยให้ทำเช่นนี้ได้ เหงือกอยู่ที่ด้านล่างของลำตัวหอยแมลงภู่ ปกคลุมด้วยขนบาง ๆ คล้ายขน ตาเหล่านี้จะดักจับเศษอาหารขนาดเล็กขณะที่น้ำไหลผ่านหอยแมลงภู่ จากนั้นอาหารจะถูกย้ายไปที่ปากหอยแมลงภู่ซึ่งจะถูกบริโภค

พวกเขากรองฟีด โดยการกำจัดสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ออกจากน้ำ เนื่องจากพวกมันขาดตาในการหาอาหาร หอยแมลงภู่จึงถูกขับออกเหมือนหัวฉีดที่มีรูรับอากาศซึ่งเชี่ยวชาญในการจับสัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้ กาลักน้ำที่ระบายออกที่ปลายช่วยผลักอนุภาคของเสียที่ไม่สามารถกรองออกไปได้พร้อมกับของเหลวที่มีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งจะไหลลงสู่ระบบนิเวศทางทะเล

สิ่งที่พวกเขากินนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ในสถานที่และช่วงเวลาของวันโดยเฉพาะ แม้ว่าไดอะตอมและโคปพอดดูเหมือนจะเป็นวัตถุดิบหลักในชีวิตประจำวันของอาหาร แต่อาหารอื่นๆ เช่น แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนพืช ครัสตาเซียขนาดเล็ก และแม้แต่แบคทีเรียก็เป็นที่รู้กันว่าจบลงด้วยเมนูของพวกเขา

อาหารของหอยแมลงภู่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยให้พวกมันได้รับพลังงานในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ หอยเป็นส่วนที่จำเป็นของห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลา นก และวาฬ หอยแมลงภู่ยังเป็นสายพันธุ์หลัก ซึ่งหมายความว่าพวกมันมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของระบบนิเวศ

ห่อ

หอยไม่เลือก เครื่องให้อาหารเลย พวกเขาใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชหรือสัตว์ อะไรก็ได้ที่เป็นแพลงก์ตอน! ด้วยเหตุนี้การรับประทานอาหารจึงช่วยสนับสนุน ห่วงโซ่อาหารทั้งหมด โดยการจัดหาแหล่งสารอาหารที่สม่ำเสมอสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หอยเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อาหารเพราะเป็นอาหารสำหรับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นปลา นก และวาฬ หอยแมลงภู่ยังเป็นสายพันธุ์หลัก ซึ่งหมายความว่าพวกมันมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของระบบนิเวศ

อ่านบทความยอดนิยมของเราด้วย:

  • ลูกกบตัวเล็กกินอะไร?
  • นกฟินช์กินอะไร
  • ปูทารกกินอะไร?
  • กั้งเด็กกินอะไร?

Amazon และโลโก้ของ Amazon เป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ

แนะนำ